Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2019

unsaiddesires
9829 da54 420

October 09 2018

unsaiddesires
Żadne z nas nie zakończyło tego rozdziału. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek go zakończymy. Wszystko wskazuje na to, że kończenie rozdziałów to mit...
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve viaalwayshappy alwayshappy
Sponsored post
feedback2020-admin
unsaiddesires

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

unsaiddesires
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
unsaiddesires
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
unsaiddesires
3225 7174 420
unsaiddesires
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
3030 c878 420

M. Hłasko

4650 9010 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaiblameyou iblameyou
unsaiddesires
Nie poznajemy ludzi przez przypadek. Przechodzą przez naszą drogę z jakiegoś powodu.
— Kathryn Perez

January 15 2018

unsaiddesires
2533 ed17 420
Reposted fromoll oll viaiblameyou iblameyou
unsaiddesires
1019 c3d8 420
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaheartbreak heartbreak

January 05 2018

unsaiddesires
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viamoai moai
unsaiddesires
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viacontrolled controlled
unsaiddesires
2414 53a6 420
Reposted fromnervure nervure viacontrolled controlled
unsaiddesires
Nie mogę oddychać  [...] Oddaj mi moje życie
unsaiddesires
Dlaczego nie możemy zacząć od początku?
Co nam zrobiliśmy?
unsaiddesires
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viacallmezuz callmezuz
unsaiddesires
Podsumuj całą swoją zupe jednym gifem
Reposted fromnikotyna nikotyna viaheartbreak heartbreak

June 30 2015

unsaiddesires
9522 9183 420
Piotr Adamczyk ,,Pożądanie mieszka w szafie''
Reposted fromjaggal jaggal viamakemewannadie makemewannadie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...