Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

unsaiddesires
3643 2f18 420
Przedwojenna Warszawa nocą.
5388 2b97 420

kelseyhayden:

lost lake
hood river // or.

Reposted fromwestwood westwood viamakemewannadie makemewannadie
Sponsored post
feedback2020-admin
0552 3e73 420
Reposted fromsunlight sunlight viamakemewannadie makemewannadie
unsaiddesires
unsaiddesires
unsaiddesires
5553 9697 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viamakemewannadie makemewannadie
unsaiddesires
unsaiddesires
6770 25a6 420
unsaiddesires
5573 de8f 420
Reposted fromchceuciec chceuciec viamakemewannadie makemewannadie
unsaiddesires
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaalwayshappy alwayshappy
unsaiddesires
Co jest we mnie takiego, że ludzie zostawiają mnie bez słowa. Bez do widzenia, bez żegnaj, bez było miło. Wszystko jest dobrze i nagle "puf" i nie ma człowieka. Przypominają sobie zawsze wtedy, gdy rany się zagoją i otwierają je na nowo.
— nergo
Reposted fromnergo nergo viaalwayshappy alwayshappy
unsaiddesires
To moja wina, za bardzo się zaangażowałam
— chirurdzy
Reposted fromsfeter sfeter viaalwayshappy alwayshappy
unsaiddesires

`Opanuj emocje, bo przez to się przegrywa.`
— A więc opanowuję. / lepiej.
unsaiddesires
  • Boli tylko wtedy, gdy pozwolisz, żeby bolało.
— Jodi Picoult
Reposted frombeatkazz beatkazz viaalwayshappy alwayshappy
unsaiddesires
raz jestem bez żadnych uczuć, nie zależy mi na niczym, a raz jestem gotowa poryczeć się z byle powodu.
— fuck logic
unsaiddesires
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
unsaiddesires
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaxannabelle xannabelle
unsaiddesires
5602 0f6f 420
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viaxannabelle xannabelle
unsaiddesires
5534 e115 420
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaxannabelle xannabelle
unsaiddesires
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...